Akademie

Akademie

Akademie is vir Hoërskool Rustenburg ons ONONDERHANDELBARE kernbesigheid waarin ons die beste van elke leerder verwag, hul daardeur ontwikkel tot volle potensiaal en toerus met kennis en vaardighede wat ‘n lewenslange belegging word!

Graad 8 en – 9 vakke:

 • Afrikaans (50%), Engels (40%), Wiskunde (40%)
 • Kuns
 • Kreatiewe Kunste
 • Musiek
 • Geografie
 • Sosiale Wetenskap
 • Geskiedenis
 • EBW
 • NW
 • LO
 • Tegnologie

Graad 8 en – 9 slaagvereistes:

 • Afrikaans (50%), Engels (40%), Wiskunde (40%)
 • 40% in 3 vakke & 30% in nog 2 vakke
 • Rapportpunt % = 40% Skoolgebaseerde assessering + 60% Eksamen

Graad 10 tot – 12 Verpligte Vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste addisionele taal
 • Wiskunde/ Wiskundige geletterdheid
 • Lewensoriëntering

Graad 10 tot – 12 Keuse Vakke:

 • Lewenswetenskap, Rekenaar-toepassingstegnologie, Ekonomie, Besigheidstudie, Geografie, Toerisme, Visuele Kuns, Musiek, Fisiese Wetenskappe, IGO, Inligtingstegnologie, Rekeningkunde, Verbruikersstudie,
 • Gevorderde program Wiskunde (IEB-geakkrediteerd) word gefasiliteer by Hoërskool Rustenburg se opvoedkundige Wiskundesentrum.

Graad 10 tot – 12 slaagvereistes:

 • Vir toelating tot graad: 4 vakke bo 50% en 2 vakke bo 30%
 • Vir toelating tot diploma: 3 vakke bo 40% en 2 vakke bo 30%
 • Vir toelating tot sertifikaat: Afrikaans 30%, 2 vakke bo 40% en 3 vakke bo 30%
 • Matriek slaagvereistes: 2 vakke bo 40% en 3 vakke bo 30%
 • Rapportpunt % = 40% Skoolgebaseerde assessering + 60% Eksamen

Ekstra Vakke

 • Ekstra klasse word aangebied in Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap, Inligtingstegnologie, Rekenaartoepassingstegnologie, Ekonomie en Musiek.
 • Ekstra klasse is opsioneel (slegs leerders wat dit as agtste vak neem sowel as druipelinge word verplig om die klasse by te woon)
 • Klasse word aangebied van Maandag tot Donderdag.

Verlengde Akademie

Verlengde Akademie word aangebied op Maandae tot Donderdae vanaf 13:40 tot 14:15 en Vrydae van 13:10 – 13:45 (1e kwartaal) en 13:40 tot 14:15 (res van die jaar).

Skooltye

Eerste kwartaal:

 • Maandag tot Donderdag: 07:10 – 13:40. Verlengde akademie: 13:40 – 14:15
 • Vrydag: 07:10 – 13:10. Verlengde akademie: 13:10 – 13:45

Kwartaal, 2, 3 en 4

 • Maandae tot Vrydae: 07:10 – 13:40. Verlengde akademie: 13:40 – 14:15

Goed Toegeruste mediasentrum met Internettoegang

Gratis vir navorsing en na skool beskikbaar waar leerders die volgende fasiliteite kan benut:

 • Fotostate
 • Laminering
 • Ringbinding

Remediërende Onderrig

Remediërende ondersteuning word op Maandae tot Donderdae van 13:45 tot 15:00 per afspraak aangebied.

Remediërende onderrig is nie die herhaling van onderrig nie. ‘n Remediërende onderwyser handhaaf die ingesteldheid van omgee om met passie die leerders te ondersteun en te begelei!

 Leessentrum

RHS beskik oor ‘n ten volle toegeruste rekenaarleessentrum met verskeie werkstasies asook ander ondersteunende hulpmiddels ten opsigte van leesterapie en-verbetering.

Hope Akademiese Pretgeleenthede

 • Akademiese toer
 • Akademiese week
 • Akademiese dinee
 • Top-20 leerders per kwartaal per graad
 • Olimpiades en kompetisies
 • Sosiaal-akademiese geleenthede soos speletjies, sprekers, demonstrasies, ens. word kwartaalliks aangebied