Geestelik Maatskaplik

Geestelik Maatskaplik

Maatskaplike ondersteuning:

 

Ons wil graag help dat elke leerder die nodige hulp ontvang wat nodig is om op skool te vorder. Dit sluit die volgende ondersteuningsmaatreëls in:

 

  • Klerebank – Kontak me. Anette Boshoff vir skenkings of behoeftes.
  • Kospakkies – Kontak Petro Grobler vir hulp of skenkings
  • Toiletware – Toiletware word op ‘n maandelikse basis versprei. Gaan direk na graadvoog om pakkie te ontvang.
  • Emosionele ondersteuning – Emosionele ondersteuning word gratis aan leerders verskaf deur me.
  • Elmarie Venter –  ‘n trama terapeut.
  • Girls met guts –  ‘n Ondersteuningsgroep vir meisies in moeilike omstandighede om ten spyte van uitdagings hulle vroulikheid te koester. Onder leiding van Maryke Lotter.
  • Celebration – Celebration vind Vrydae tydens pouse in die saal plaas

 

4 Liefdadigheidsprojekte per jaar wat per kwartaal uitgevoer word:

1ste kwartaal – Toiletware “deur Rusties vir Rusties”

2de kwartaal – Cansa Slipperdag “Reach for a dream.”

3de kwartaal – Hospice

4de kwartaal – Kersfees uitreik per graadgroep

 

Ons red ook lewens.

Daar is 4 bloedskenkgeleenthede per jaar waartydens die SANBS die skool besoek. Leerders ouer as 16 word aangemoedig om die gewoonte van gereelde bloedskenk te kweek.

 

Op die Rustie-kampus glo ons in suiwer morele waardes en ‘n geestelike grondslag vir alles wat ons aanpak.