Agter die Groen Gordyn

Agter die Groen Gordyn

‘n Aand van drama, toneel, monoloë, dialoë en sketse. Die gehoor bring hul eie eet- en drinkgoed en kuier saam met ‘n kaleidoskoop van Rustie-talent.