Bestuur

Hoof: Mnr. Danie Greyling

hsrtb-hoof

Adjunkhoofde

Personeelsake en Tegnologie:
Mnr. Andries Minnaar

minnaar-andries

Senior Akademie:
Mnr. Willie Ochse

Personeel-ochse

Junior Akademie:
Me. Anita van Heerden

Personeel-van-heerden

Sport:
Mnr. Victor Scultze

schultze-victor

Beheerliggaam

Voorsitter: Pietman de Villiers

Ondervoorsitter: Giselle Nicholson

Tesourier: Pieter van der Walt

 

Departementshoofde

Afrikaans: Me. Hanli de Kok

Engels: Me. Hilde Ross

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Me. Mardi Steenekamp

Geesteswetenskappe: Mnr. Andries Minnaar

Natuurwetenskappe: Me. Karina Smit

Opvoedkundige Leiding: Mnr. Theuns Gibson

Wiskundige Geletterdheid: Me. Amorie van Rooyen

Wiskunde: Me. Manda Nelson

 

Afdelingshoofde

Dissipline: Mnr. Jan Fourie

Finansies: Me. Doreen van den Berg

Geestelik Maatskaplik: Me. Adrie Jacobs

Kultuur: Me. Elmarie Geldenhuys

Leierskaphoof: Mnr. Niël Blignaut

Skakel en Bemarking: Me. Elandri Claassen

Tegnologiese Logistiek: Mnr. Franco Pearson

 

Graadhoofde & – Voogde