Skoolgeld

Met die ouervergadering van Woensdag 15 Oktober 2018 is die skoolgeld vir 2019 as volg vasgestel:

GESIN TOTALE BEDRAG MAANDELIKSE BEDRAG OOR 11 MAANDE (Januarie tot November) BETALING VOOR 28 FEBRUARIE 2019 MET R577 KORTING
EERSTE/TWEEDE KIND R19 220 Jan: R2 220
Feb – Nov: R1 700
R18 643
DERDE KIND R16 822 Jan: R2 002
Feb – Nov: R1 482
R16 245
VIERDE KIND R16 338 Jan: R1 958
Feb – Nov: R1 438
R15 761

 

Betaalwyse van skoolgelde:

  1. Eenmalige betaling voor of op 28 Februarie 2019 per leerder = R19 220 – R577 korting = R18 643 vir die eerste maand
  2. Maandelikse Debietorder(Voltooi asseblief debietorderopdrag by skool) per leerder = R19 220 = R2 220 (Januarie) + R1 700 per maand x 10 maande (Februarie tot November)
  3. Maandelikse kontantbetaling per leerder = R19 220 = R2 220 vir die eerste maand (Januarie) + R1 700 per maand x 10 maande (Februarie tot November)
  4. Maandelikse direkte inbetalings per leerder = R19 220 = R2 220 vir die eerste maand (Januarie) + R1 700 per maand x 10 maande (Februarie tot November)
    Wanneer u gelde direk in die skool se bankrekening inbetaal, moet u asseblief baie seker maak dat die besonderhede op die depositostrokie/elektroniese bankbetaling, korrek is. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir foutiewe deposito’s nie. Kontak asseblief die finansiële kantoor vir die korrekte nommer. Die nommer en bankbesonderhede verskyn ook op die rekeningstate wat u van die skool sal ontvang.
  5. Vermindering of kwytskelding van skoolgeld vorms beskikbaar by die finansiële beampte by die skool

 

Elektroniese inbetalings van skoolgelde en heffings

(OTM-oorplasings, direkte of interne bankdeposito’s)

  • Gebruik slegs u kind se rekeningnommer as verwysing wanneer skoolgeld- en heffingbetalings gedoen word. Vir navrae oor die rekeningbesonderhede en verwysing kan u gerus die finansiële kantoor kontak by (014) 592-1364/5/6 en vra vir Finansies: Petro Grobler.
  • U word versoek om die bewys van betaling na (014)592 7647 te faks of na petro@hsrtb.co.za te e-pos.
  • Ons ontvang talle deposito’s op ons bankstate wat geen verwysings het nie. Korrekte allokering kan nie gedoen word, indien u nie die korrekte verwysing gebruik nie. Kontak asseblief die finansiële kantoor om u verwysing te kontroleer.

 

DEBIETORDERS: 1 Januarie 2018 tot 1 November 2018

Ouers word aangemoedig om van die debietorderstelsel gebruik te maak, aangesien dit vir ouers en die skool geriefliker is. ʼn Debietordervorm is op die skool-kommunikeerder, webbladsy of by die finansiële kantoor, me. Petro Grobler, beskikbaar.

Geen debietorder wat onvolledig ingevul is, word aanvaar nie. Die debietorder sal aan u teruggestuur word sodat die ontbrekende inligting voltooi kan word.

 

Aansoek om subsidie vir 2018

Voorsiening word vir subsidie-aansoeke gemaak. Ouers wat hiervoor kwalifiseer, moet voor 28 Februarie 2016 die volledig voltooide subsidievorms met ondersteunende dokumentasie by die finansiële kantoor, me. Hantie Meyer, inhandig.

Ouers moet jaarliks vir subsidie aansoek doen.

 

Invorderingsbeleid

Indien ʼn ouer versuim om die skoolgeld te vereffen, nie ʼn reëling vir die betaling daarvan te tref, of agterstallig raak, is die volle uitstaande skoolgeld onmiddellik opeisbaar en betaalbaar. Die rekening sal aan ʼn prokureur of skuldinvorderaar oorhandig word.  Ouers sal dan verantwoordelik gehou word vir alle opsporingskoste, invorderingskoste asook prokureurs- en/of kliëntekoste.

Die skool se bankbesonderhede is:

Rekeningnaam: Hoërskool Rustenburg
Bank: ABSA Bank Rustenburg
Tjekrekening nommer: 1220 390 337
Takkode: 334 246