Geestelik Maatskaplik

Geestelik Maatskaplik

Maandelikse leierskapopleiding rus die omgeeleiers toe om die taak te verrig. Emosionele ondersteuning word gratis aan leerders verskaf deur Elmarie Venter, ‘n geestelike berader wat in trauma spesialiseer. In Rustieland glo ons aan suiwer morele waardes en ‘n geestelike grondslag vir alles wat ons aanpak. Dit sluit daaglikse opening, Bybelonderrig, geestelike sang en weeklikse leerdergroepe genaamd “Grace” (vir die dogters) en “Mighty Men” (vir die seuns). Daar is kwartaallikse geestelike fokusweke soos Christen sonder grense, Kruisweek, Laat Paasfees en hartweek.