Koor

‘n Lewende bewys dat die lewe ‘n fees is, is die 80 lede van die Rustiekoor. Die koor toer jaarliks en neem aan koorfeeste en kompetisies deel. Ons het ‘n baie begaafde koorleier en het in 2012 ons eerste CD opgeneem.

hoerskool-rustenburg-Kultuur-Koor