Bestuur

Hoof en personeelsake: Mnr. Danie Greyling

hsrtb-hoof

 

Adjunkhoofde

 

 

Finansies, Openbare betrekkinge en Administrasie:
Me. Anita van Heerden

Personeel-van-heerden

Senior Akademie:
Mnr. Willie Ochse

Personeel-ochse

Infrastruktuur en Nuwe Ontwikkeling:
Mnr. Andries Minnaar

Sport en Terrein:
Mnr. Victor Scultze

Junior Akademie en Kultuur:
Me. Mardie Steenekamp

Beheerliggaam

Voorsitter: Pieter van der Walt

Ondervoorsitter: Bernhard Visser

Tesourier: Reon Vorster

 

Departementshoofde

Afrikaans: Me. Hanli de Kok

Engels: Me. Hilde Ross

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe:

Geesteswetenskappe: Mnr. Niël Blignaut

Kuns en Kultuur: Me. Amorie Korb

Natuurwetenskappe: Me. Karina Smit

Lewensoriëntering: Me. Marianne Ray

Opvoedkundige Leiding: Mnr. Theuns Gibson

Wiskundige Geletterdheid: Me. Amorie van Rooyen

Wiskunde: Me. Manda Nelson

 

Afdelingshoofde

Dissipline: Mnr. Jan Fourie

Finansies: Me. Doreen van den Berg

Geestelik Maatskaplik: Me. Adrie Jacobs

Kultuur: Me. Elmarie Geldenhuys

Leierskaphoof: Mnr. Niël Blignaut

Skakel en Bemarking: Me. Elandri Claassen

Tegnologiese Logistiek: Mnr. Franco Pearson

 

Graadhoofde & – Voogde

GRAAD

Graad 8

Graad 9

Graad 10

Graad 11

Graad 12

GRAADHOOFDE

Me. S. van der Spuy

Me. E. Geldenhuys

Mnr. L. Cronje

Me. J. Kleynhans

Mnr. C. Robbertse

GRAADVOOGDE

Me. M. Coetzee

Me. L. Matthee

Me. M. Louw

Me. A. Korb

Me. E. Viljoen