Tenders

VOORSIENING VAN ETES VIR KOSHUISLEERDERS

VOORSIENING VAN ETES VIR KOSHUISLEERDERS

Die beheerliggaam van die Hoërskool Rustenburg rig hiermee ʼn uitnodiging aan persone wat belangstel om, volgens voorskrif, te tender vir die voorsiening van etes vir koshuisleerders, soos uiteengesit.

Tenders moet voor of op 3 December 2021 by die ontvangs van die skool in ʼn geseëlde koevert ingehandig word. Dui op die koevert aan dat dit ʼn tenderaansoek is en dat dit vir die aandag van die beheerliggaam is.

 

VEREISTES VIR DIE ETES VAN DIE LEERDERS

 1. Die kombuis van die eetsaal word tans uitverhuur. Indien die kombuis gebruik moet word, moet daarvoor voorsiening in die tender gemaak word.
 2. Munisipale koste, soos deur die plaaslike owerheid gehef vir elektrisiteit, water en vullisverwydering, sal proporsioneel addisioneel betaalbaar wees.
 3. Die suksesvolle tenderaar sal op eie koste die fasiliteit toerus volgens voorgeskrewe gesondheidsregulasies.
 4. Alle regulasies wat van toepassing is op beroepsveiligheid en die voorsiening van voedsel moet te alle tye nagekom word. Die fasiliteite sal minstens een keer per kwartaal deur die skoolbestuur inspekteer word. Die verslag sal aan die beheerliggaam voorgehou word. Versuiming om die voorskrifte na te kom, sal die beëindiging van die kontrak tot gevolg hê.
 5. ʼn Vooraf uitgewerkte spyskaart, wat met oorleg van ʼn dieetkundige saamgestel is, is ʼn vereiste.
 6. Leerders (ongeveer 25 leerders maar kan wissel) se etes bestaan uit die volgende:
  1. Ontbyt: Warm en koue pap, jogurt, vrugte, warm ontbyt soos bv. eiers en spek, koffie
  2. Middagete: word tydens pouse voorsien. Leerders moet dit met die hand kan eet sonder eetgerei. Neem ook in ag dat die leerders nie oor die fasiliteite beskik op skoolgronde om die ete warm te maak nie. Dus word dit verpak en ʼn sap word voorsien.
  3. Aandete: vleis, 2 x groentes, stysel en sap. Dogters wil gesond eet maar seuns moet versadig wees. Een keer per week kry leerders nagereg.
  4. Leerderetes word van Maandag tot Vrydagmiddag voorsien, vir inblywende leerders.
  5. Leerders wat vir naweke inbly moet ook van etes voorsien word – met vooraf reëlings.
  6. Alle eetgerei en breekgoed moet voorsien word.
  7. Die eetsaal kan opgegradeer word, op eie onkoste.
  8. Die skoonmaak van die eetsaal asook die opwas van skottelgoed is tender se verantwoordelikheid.
  9. Koshuise word soms oor naweke en vakansies uitverhuur. Hierdie inwoners kan die volgende groepe insluit:
  10. Leerders van plaaslike skole vir vakansieskool (ongeveer 280) – die departement            voorsien die spyskaart
  11. Merkers van die departement (tot en met 280) – die departement voorsien die spyskaart
  12. Groepe skoolleerders – tender se eie spyskaart
  13. Besoekergroepe vir verskillende aktiwiteite – tender se eie spyskaart.
  14. Die kontrak sal geallokeer word op ʼn jaar tot jaar basis. Elke tenderaar moet homself vergewis met die huidige eetsaal-uitleg.
  15. Geen bestellings mag by verskaffers in die naam van die skool geplaas word nie en die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige aanspreeklikheid        teenoor instansies wat dienste en of goedere aan die fasiliteit lewer nie.
  16. Die suksesvolle tenderaar moet bereid wees om ʼn skriftelike kontrak met die beheerliggaam aan te gaan.

 

TENDERVOORSKRIFTE

Dit is belangrik om te verstaan dat die eetsaal absoluut ten doel het om ʼn gesellige atmosfeer vir leerders te skep waar ʼn verskeidenheid voedsame, gesonde etes voorgesit word. Voornemende belangstellendes moet ʼn skriftelike tender indien, wat die volgende bevat:

 1. Die naam, identiteitsnommer en kontakbesonderhede van die applikant.
 2. Die BTW-registrasienommer (indien geregistreer) van die applikant.
 3. ʼn Volledige sakeplan uiteengesit van hoe die voornemende applikant beoog om die eetsaal te bedryf, met die inagneming van die nodige vereistes.
 4. ʼn Voorgestelde spyskaart moet gemeld word. Die smaaklikheid asook gesondheid van die spyskaart word hoog op prys gestel.

Tenders wat nie aan die vereistes hierbo voldoen nie, sal nie oorweeg word nie. Die besluit van die beheerliggaam oor ʼn suksesvolle applikant, is finaal. Die beheerliggaam behou die reg voor om die tender weer oop te stel vir aansoeke indien daar nie ʼn geskikte tenderaansoek ontvang is nie.

TENDER INHANDIGING:

Die tender kan pre e-pos na rhs@hsrtb.co.za gestuur word of in harde kopie by ontvangs ingedien word vir die skoolhoof se aandag.