KORTTERMYNVERSEKERING

Voorgestelde tender – Hoërskool Rustenburg korttermynversekering
Uitnodiging om ‘n tender in te dien vir die plasing van die korttermynversekering van Hoërskool Rustenburg (RHS) vir ‘n periode van 3 jaar vanaf die tenderaanvaardingsdatum.

RHS glo dat dit goeie praktyk is om op ‘n gereelde basis die mark te toets rakende die plasing van die korttermynportefeulje. Alle tenderaars moet seker maak dat hulle voorleggings voor of op 7 Mei 2021 om 12:00 in ‘n gedrukte formaat geseël in ‘n koevert by Me Debbie Stanvliet by die ontvangs van RHS ingedien word. Die voorlegging moet ook by die genoemde datum en voor die genoemde tyd per epos na anita@hsrtb.co.za gestuur word.
Die voorlegging moet ten minste die volgende sake aanspreek:
1. Naam van die tussenganger firma
2. Agtergrond en ondervinding van die tussengangerfirma en amptelike verteenwoordiger
3. Kontakbesonderhede
4. Tussengangerfirma profiel
5. Verwysings van ten minste 2 onderskrywers / produkverskaffers rakende die tussengangerfirma
6. Ondervinding en profiel van die persone wat verantwoordelik sal wees vir die RHS rekening – adviserend en administratief
7. Manier waarop bates waardeer sal word voor finale plasing van rekening (eie waardeerders etc)
8. Proses wat gevolg sal word wanneer jaarlikse hersienings plaasvind
9. Boekgrootte van tussenganger.

‘n Skedule waarop daar aanvanklik kwoteer moet word sal verskaf word sodra ‘n epos aan RHS se verteenwoordiger, Me Theresa Graham gerig word by theresa@hsrtb.co.za

Baie dankie dat u bereid is om ons met die betrokke aangeleentheid by te staan..

*Tender sluit 21 Mei 2021.