Tenders

TENDER GERIG OP INVORDERINGSPROSES

TENDER GERIG OP INVORDERINGSPROSES

Tender-vereistes:

 

Ø  Aantal jare ervaring in invorderings met volledige inligting ten opsigte van verwysings wat gekontak word.

Ø  Kwalifikasies met gewaarmerkte bewys daarvan.

Ø  Omvang van invorderingskantoor deur die voorsiening van ʼn organogram van personeel met ʼn uiteensetting van besigheidsheidsportefeuljes.

Ø  Uiteensetting en verklaring van invorderingsproses wat in praktyk toegepas word.

Ø  Stelsels en sagteware-programme in gebruik wat invorderingsproses steun.

Ø  Uiteensetting van oorhandigingsproses waarmee volledige dokumentasie vanaf Hoërskool Rustenburg oorhandig, verseker word.

Ø  Uiteensetting van koste-strukture, asook betaling aan Hoërskool Rustenburg ten opsigte van gevorderde inbetalings.

Ø  Uiteensetting van ondersteunende onderlinge kommunikasie tussen die Maatskappy en Hoërskool Rustenburg om invorderingsproses optimaal te bestuur.

 Die tender sluit 3 Desember 2021 om 14:00.

 Die onderhoude vir die tender vind plaas gedurende die 3de week van Januarie 2022

 Die suksesvolle maatskappy(e) sal voor/op 1 Februarie 2022 bekendgestel word vir implementering 1 Maart 2022.

 

Die bewese maatskappy moet asseblief die volledige aansoek elektronies voor/op 3 Desember 2021 om 14:00 na anita@hsrtb.co.za stuur.

 

Die inhandiging van die harde kopie by die Hoërskool Rustenburg se ontvangs, vir me. Anita van Heerden se aandag, is opsioneel.